top of page

OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ WNIOSKU O DOSTĘP DO DANYCH

Temat: Prawo dostępu

 

Drogi,

 

Daj mi znać, jeśli jakiekolwiek dane o mnie znajdują się w Twoich plikach komputerowych lub ręcznych.

 

Jeśli tak, chciałbym otrzymać kopię wszystkich tych danych (włącznie z tymi, które pojawiają się w rubrykach „notatniki” lub „komentarze”), w prostym języku, zgodnie z art. 15 ogólnych zasad ochrony danych (RODO). ).

Dziękuję za przesłanie mi odpowiedzi w jak najkrótszym czasie, najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania mojej prośby (art. 12 ust. 3 RODO).

 

W przypadku braku odpowiedzi z Państwa strony w wyznaczonym terminie lub w przypadku niepełnej odpowiedzi, zastrzegam sobie możliwość wniesienia skargi do Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód (CNIL).

 

Proszę przyjąć, proszę pani, moje wyrazy szacunku.

Skontaktuj się z nami

Dziękuję za to, co wysłałeś!

bottom of page