top of page

Ogólne warunki sprzedaży – Pałac Polski

 

 

 

Ostatnia aktualizacja 25.04.2019

 

 

Siedziba: 131 rue du Moulin 59194 ANHIERS

SYRETA: FR 87394889935

VAT wewnątrzwspólnotowy: FR 87394889935

E-mail: lepalaispolonais@yahoo.fr

 

 

 

Niniejsze warunki przeznaczone są dla konsumenta posiadającego pełną zdolność do czynności prawnych. Niniejsze warunki dotyczą wszystkich zamówień składanych na tej stronie.

 

Dokładamy wszelkich starań, aby Cię usatysfakcjonować. Na tej stronie prezentujemy wszystkie istotne cechy towaru. Będziemy zwracać uwagę na komentarze, które do nas prześlesz.

 

Przedstawione cechy (zdjęcia, opisy itp.) zaczerpnięto z informacji podanych przez producentów.

 

1 Różne kroki, które należy wykonać w celu zawarcia umowy online

 

1.1 Zamówienie

 

W Internecie :  http://www.lepalaispolonais.net

Wyboru dokonujesz przeglądając strony naszej witryny. Twoje wybory zostaną dodane do koszyka po kliknięciu „dodaj ten produkt do koszyka”. W dowolnym momencie nawigacji na naszej stronie możesz potwierdzić swoje zamówienie, klikając „Potwierdź moje zamówienie”.

 

1.2 Walidacja umowy

 

Po kliknięciu „potwierdź moje zamówienie” pojawi się komunikat potwierdzający. Zawiera podsumowanie wszystkich wybranych produktów i opcji.

W tym formularzu zamówienia należy sprawdzić wszystkie przekazane informacje, a w szczególności wszystkie elementy przydatne do dostawy (adres dostawy, kod cyfrowy, telefony itp.)

Jeśli nie musisz modyfikować formularza, musisz zapoznać się z tymi warunkami. Jeśli je akceptujesz, musisz zaznaczyć pole "Przeczytałem ogólne warunki sprzedaży i akceptuję je bez zastrzeżeń".

Aby kontynuować zamówienie, musisz kliknąć „opłać moje zamówienie”.

Po dokonaniu płatności na bezpiecznym serwerze (patrz „płatność”) wyświetlane jest potwierdzenie odbioru. Potwierdza rejestrację Twojego zamówienia i informuje, że jak najszybciej zostanie do Ciebie wysłana elektroniczna wiadomość potwierdzająca.

Potwierdzenie to informuje jedynie o otrzymaniu tego zamówienia iw żaden sposób nie oznacza jego przyjęcia.

 

Umowa kupna jest tworzona, gdy zatwierdzasz swoje zamówienie, więc musisz dokonać płatności tak szybko, jak to możliwe, jeśli chcesz zrezygnować, musisz poinformować nas przed 14-dniowym ustawowym okresem odstąpienia od umowy, jeśli tego nie zrobisz. zapłacić nam należne kwoty pod karą za opiekę naszego działu procesowego.

 

Uwaga: z prawa odstąpienia od umowy nie można skorzystać w przypadku niektórych towarów i usług: szybko psujących się artykułów spożywczych, produktów spersonalizowanych, zapieczętowanych towarów, których zwrot stanowi problem pod względem higienicznym.

 

Należy pamiętać, że w przypadku przedpłaty dostawa następuje dopiero po zaksięgowaniu całej kwoty na naszym koncie bankowym i dopiero od tego momentu zaczyna obowiązywać warunek odbioru.

 

Dostawa będzie skuteczna dopiero po zapłaceniu przez klienta kwoty faktury. Zamówienie zostanie zatem wysłane po otrzymaniu wpłaty odpowiadającej należnej kwocie. Metoda płatności „offline” jest zarezerwowana tylko dla zakupów w trybie „DRIVE” w „wypłacie ze sklepu”.

 

LE PALAIS POLONAIS zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia nieopłaconego z góry w trybie Colissimo lub w trybie MONDIAL RELAY.

 

Językiem umowy jest francuski.

 

1.3 Techniczne środki identyfikacji i korygowania błędów

W każdej chwili masz możliwość zidentyfikowania i poprawienia błędów popełnionych przy wprowadzaniu swoich danych. Gdy po zawarciu umowy zauważysz błąd, musisz się z nami skontaktować.

 

  1. Gwarancje prawne i umowne

 

2.1Gwarancje prawne

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zgodności towaru z umową, w zakresie wad ukrytych (dostępne w załączniku nr 1 do niniejszych warunków, kliknij tutaj), zwrócimy, naprawimy lub wymienimy każdy produkt ewidentnie wadliwy, uszkodzony lub uszkodzony lub nie odpowiada Twojemu zamówieniu.

  Musisz je nam zwrócić w takim stanie, w jakim je otrzymałeś wraz ze wszystkimi elementami.

  Zwrócimy Ci również wszystkie koszty zwrotu po przedstawieniu paragonów.

 

2.2 Odpowiedzialność

 

Dokładamy wszelkich starań, aby Cię usatysfakcjonować. Ponosimy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie niniejszych warunków ogólnych, jednakże nie możemy ponosić odpowiedzialności z powodu zdarzenia losowego, siły wyższej, nieprzewidywalnego i niemożliwego do przezwyciężenia faktu ze strony osoby trzeciej w umowie lub z powodu niezgodności produktu z obcymi przepisami w przypadku dostawy do kraju innego niż Francja.

 

 

  1. Terminy, koszty i metody dostawy

 

   3.1 Warunki dostawy

 

Produkty dostarczymy do Ciebie pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

   3.2 Czas dostawy

Terminy zależą od wybranej metody dostawy, orientacyjna data jest podawana, ale nie gwarantuje dostawy w tym terminie. Jednak zrobimy wszystko, aby się do tego dostosować.

W przypadku niedostępności zamówionego produktu poinformujemy Cię jak najszybciej. Zaproponujemy Ci produkt o równoważnej jakości, zwrot pieniędzy lub voucher.

 

3.3 Koszty dostawy

 

Koszty dostawy różnią się w zależności od wybranej metody dostawy.

 

3.4 Śledzenie dostawy

 

Numer śledzenia przesyłki zostanie wysłany do Ciebie zaraz po jej wysłaniu.

 

  1. Cena

 

Podane ceny nie zawierają podatku VAT, nie podlegają negocjacjom.

LE PALAIS POLONAIS nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, cena produktów podana jest bez podatku zgodnie z art. 293B CGI.

Wyświetlona cena nie zostanie powiększona o żaden dodatkowy podatek podczas realizacji transakcji.

 

2. Bezpieczeństwo płatności.

 

Strona PALAIS POLONAIS jest zabezpieczona protokołem SSL/TLS.

SSL/TLS umożliwia naszym odwiedzającym przeglądanie witryny i bezpieczne przesyłanie do nas informacji za pośrednictwem protokołu HTTPS.

 

  5. Sposoby płatności i zabezpieczenia

 

Płatność pobieramy w momencie składania zamówienia. Możesz jednak anulować swoje zamówienie, o ile nie zostało ono przekazane naszemu przewoźnikowi do wysyłki. Gdy tylko Twoje zamówienie zostanie dostarczone do wysyłki, wiadomość elektroniczna poinformuje Cię, że zostało wysłane.

Płatności są zabezpieczone przez hosta WIX  

 

5.1 Sposoby płatności

 

Za zakupy możesz zapłacić na lepalaispolonais.net

  kartą kredytową: PAYPAL, CB, Visa, MasterCard:

Dostarczony towar pozostaje własnością paradisdubienêtre.fr do czasu pełnej zapłaty uzgodnionej kwoty. Brak zastawu, przeniesienia w formie poręczenia, leczenia lub modyfikacji  upoważnione przed przeniesieniem praw własności, chyba że zostało to wyraźnie upoważnione przez  lepalaispolonais.net

 

  6. Sposoby korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

 

Zgodnie z przepisami prawa w ciągu 14 dni od otrzymania produktu możesz skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Nie musisz uzasadniać powodów ani płacić kary. Z wyjątkiem kosztów wysyłki za dostawę, która miała miejsce + kosztów zwrotu, za które ponosisz odpowiedzialność, zwrócimy Ci wszystkie pozostałe kwoty najpóźniej w ciągu 30 dni od daty odstąpienia. Na naszą propozycję możesz również zdecydować się na inny sposób zwrotu kosztów. Produkty muszą znajdować się w oryginalnym opakowaniu z etykietami i ze wszystkimi elementami bez pogorszenia.

 
 

7. Czas trwania umowy i ważność ceny.

 

Produkty pozostają w całości własnością palaispolonais.net do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

 

Nasze oferty cenowe są ważne tylko w podwójnym limicie okresu ważności danej oferty i dostępnych zapasów.

 

Nasze oferty towarów i ceny obowiązują, jeśli pojawią się na stronie w dniu złożenia zamówienia.

 

Artykuł L. 121-18 kodeksu konsumenckiego stanowi, że „Czas ważności oferty i jej cena” muszą być zawarte w ofercie umowy.

 

 

8. Obowiązujące prawodawstwo / Właściwa jurysdykcja

 

Warunki te podlegają prawu francuskiemu.

W przypadku sporu merytorycznego lub dotyczącego formy wyłączną jurysdykcję mają sądy francuskie.

 

Artykuł L. 111-2 kodeksu konsumenckiego stanowi, że ogólne warunki użytkowania muszą zawierać „w razie potrzeby odpowiednie klauzule umowne dotyczące obowiązującego ustawodawstwa i właściwej jurysdykcji”.

 

 

9. Dane osobowe

 

9.1 PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

 

Ustalając odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i poufność danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia Twoich danych osobowych, cele dla których przetwarzamy te dane oraz możliwość osiągnięcia tych celów innymi środkami, a także obowiązującymi wymogami prawnymi.

 

 

9.2 TWOJE PRAWA

 

Możesz powiadomić nas o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych, a zgodnie z naszymi zobowiązaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych, odpowiednio je zaktualizujemy lub usuniemy.

 

Mieszkańcy EOG: Możesz mieć prawo do: żądania (a) dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy; (b) zażądać sprostowania wszelkich niedokładnych danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; (c) poprosić nas o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; (d) ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, które posiadamy o Tobie; (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat; i/lub (f) otrzymać jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy o Tobie, lub zażądać, aby takie dane osobowe zostały przesłane do innej firmy.

 

Możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i ze względów bezpieczeństwa przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji, o które prosisz.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem lepalaispolonais@gmail.com. Wszelkie wnioski będziemy przetwarzać zgodnie z lokalnymi przepisami prawa oraz naszymi zasadami i procedurami. Jeśli mieszkasz na terenie EOG, masz prawo złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, do właściwego organu nadzorczego w Twoim kraju.

 

9.3 Jak używamy plików cookie i podobnych technologii  

 

Lamaloli GmbH wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie, w tym sygnalizatory sieci Web, wbudowane skrypty i znaczniki elektroniczne (łącznie „pliki cookie”, o ile nie określono inaczej), aby zapewnić użytkownikom wydajne korzystanie z witryny.

 

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Twojego komputera, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Są one powszechnie używane przez właścicieli witryn do obsługi ich witryn, na przykład w celu umożliwienia sprawnego poruszania się między stronami, przechowywania preferencji i ogólnie poprawy korzystania z witryny.

 

Plik cookie może zawierać informacje, takie jak identyfikator użytkownika, którego witryna używa do śledzenia odwiedzanych stron. Ale jedyne dane osobowe, które może zawierać plik cookie, to te, które podajesz osobiście. Plik cookie nie może odczytywać danych z Twojego dysku twardego ani odczytywać plików cookie utworzonych przez inne witryny. Niektóre części naszej witryny wykorzystują pliki cookie do śledzenia nawyków przeglądania użytkowników. Robimy to, aby określić, jak przydatne są informacje w naszej witrynie dla naszych użytkowników i zobaczyć, jak skuteczna jest nasza struktura nawigacji w pomaganiu użytkownikom w dostępie do tych informacji. Nie łączymy tych informacji z danymi o poszczególnych użytkownikach, nie udostępniamy ich ani nie sprzedajemy osobom trzecim.

 

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie przez nas tych plików cookie. Jeśli ustawienia przeglądarki są ustawione na „Nie śledź”, nie będziemy używać plików cookie i technologii śledzenia. Więcej informacji na temat wyłączania plików cookie można znaleźć w sekcji 9.5 poniżej.  

 

Oto kilka dodatkowych rzeczy, które powinieneś wiedzieć o używaniu przez nas plików cookie:

 

możesz napotkać pliki cookie od zewnętrznych dostawców usług, które włączyliśmy w naszej witrynie, aby pomóc nam w różnych aspektach działania naszej witryny i usług.

możesz również napotkać pliki cookie stron trzecich na niektórych stronach witryn, których nie kontrolujemy i których nie autoryzowaliśmy. Na przykład, jeśli odwiedzasz stronę internetową wyświetlaną jako łącze z naszej witryny, plik cookie może zostać umieszczony przez tę stronę internetową.

 

9.4 Pliki cookie używane na naszej stronie internetowej  

 

Używamy plików cookie z różnych powodów, w tym w celu świadczenia usług, o które prosiłeś, w celu poprawy wydajności naszej strony internetowej i analizy, w jaki sposób jest ona używana oraz w celu poprawy korzystania z Internetu, na przykład poprzez zapamiętywanie stanu logowania i Twoje preferencje wyświetlania z poprzedniego korzystania z naszej strony internetowej. Nasze wykorzystanie plików cookie dzieli się na trzy kategorie.

 

Niezbędne pliki cookie: wymagane do działania naszej strony internetowej. Należą do nich na przykład pliki cookie, które umożliwiają logowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny, poruszanie się po witrynie i korzystanie z jej funkcji, takich jak koszyk, podczas dokonywania zakupu.

Pliki cookie wydajności: znane również jako „analityczne” pliki cookie. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać i policzyć liczbę odwiedzających oraz zobaczyć, jak poruszają się po witrynach internetowych, gdy z nich korzystają. Na przykład pozwalają nam dowiedzieć się, które strony są najczęściej odwiedzane i czy odwiedzający otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem anonimowe.

Reklamowe i marketingowe pliki cookie: te pliki cookie służą do wysyłania Ci treści reklamowych i marketingowych dostosowanych do Twoich potrzeb i zainteresowań. Służą również do ograniczania liczby emisji tej samej reklamy oraz do oceny skuteczności kampanii reklamowych. Są one zwykle umieszczane przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Pamiętają, że odwiedziłeś witrynę i informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy.

 

Z czasem możemy zmienić sposób korzystania z plików cookie, ale generalnie będzie to dotyczyć powyższych kategorii. Prosimy o regularne odwiedzanie tej strony, aby być informowanym o wszelkich zmianach.

 

 

9.5 Wyłączanie plików cookie

 

Masz prawo zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookie, możesz zmodyfikować swoją przeglądarkę, aby powiadamiała Cię o wysyłaniu plików cookie lub odrzucać wszystkie pliki cookie. Możesz także usunąć już ustawione pliki cookie. Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie przeglądarki internetowej ustawione na swoim urządzeniu, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki; więcej szczegółów znajdziesz w menu pomocy swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się odrzucić pliki cookie, może to zakłócić niektóre funkcje naszej witryny.

 

9.6 W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE

 

Możemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz, jak określono poniżej.

 

Komunikacja za pośrednictwem naszej Witryny: zbieramy dane osobowe, gdy przekazujesz je nam za pośrednictwem naszej Witryny. Obejmuje to sytuacje, w których kontaktujesz się z nami za pośrednictwem kanałów wymienionych na stronie „Skontaktuj się z nami” naszej Witryny oraz podobne sytuacje, w których decydujesz się na przekazanie nam takich informacji, w tym w kontekście obsługi klienta.

Produkty lub usługi, o które prosisz: Gdy żądasz od nas produktu lub usługi, gromadzimy Twoje dane osobowe w celu przetworzenia Twojego żądania i skontaktowania się z Tobą w inny sposób po dokonaniu zakupu.

Zautomatyzowane technologie lub interakcje. Kiedy wchodzisz w interakcję z naszą Witryną, możemy automatycznie gromadzić Dane techniczne dotyczące Twojego urządzenia, działań związanych z przeglądaniem i nawyków. Zbieramy te dane osobowe za pomocą plików cookie, logów serwera i innych podobnych technologii. Zapoznaj się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby dowiedzieć się więcej.

Osoby trzecie lub źródła publicznie dostępne. Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od różnych stron trzecich i źródeł publicznych, na przykład dostawców usług technicznych, płatniczych i dostawczych.

 

Rodzaj zbieranych przez nas danych osobowych obejmuje dane dotyczące tożsamości (w tym imię i nazwisko oraz stanowisko), dane kontaktowe (w tym adres pocztowy, adres e-mail i numery telefonów), dane dotyczące transakcji (szczegóły dotyczące zakupionych od nas produktów i usług) oraz profil dane (w tym Twoje zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety).

 

 

9.7 CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 

Przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które nam przekazujesz, aby umożliwić nam wykonanie umowy, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą, w celu zapewnienia zgodności z lokalnymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych, w tym dla:

 

Aby umożliwić nam wypełnianie naszych zobowiązań wynikających ze wszystkich umów i dostarczanie informacji, produktów i usług, o które prosisz;

Aby umożliwić nam odpowiedź na informacje lub inne prośby, które zgłaszasz, gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej Witryny, w tym pomoc w obsłudze klienta;

Powiadamiać Cię o zmianach w naszym serwisie;

Zezwól nam, w razie potrzeby, na przesłanie Ci powiadomienia lub działań naprawczych dotyczących jednego z naszych produktów lub usług;

Lepiej zrozumieć, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą Witryną, w tym z jej funkcjami i opcjami, i upewnić się, że treść jest prezentowana w najbardziej efektywny sposób; oraz

Aby dostarczyć Ci informacji o innych oferowanych przez nas produktach i usługach, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.

 

10. Wymagania dotyczące powiadamiania o wadach produktu i uszkodzeniu przesyłki


Oczywiste wady (w przypadku korzystania z własnego transportu, nawet uszkodzenia powstałe w wyniku transportu), nieprawidłowe dostawy i rozbieżności ilościowe należy zgłaszać  lepalaispolonais.net  pisemnie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania towaru.

 

Jeśli tak nie jest, wszelkie roszczenia gwarancyjne są wykluczone. Potwierdzeniem dotrzymania tego terminu jest data stempla pocztowego.

 

11. Klauzula salwatoryjna

 

Jeżeli jeden z niniejszych Warunków okaże się nieważny i nie ma zastosowania, pozostałe warunki Warunków pozostają bez zmian.

bottom of page